7/8/18-หารือความร่วมมือ กับบริษัท ออมรอน

หารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย กับบริษัท ออมรอน อิเลคทรอนิคส์ จำกัด .

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ และ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ให้การต้อนรับ คุณฐานิศ ชินวิสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ออมรอน อิเลคทรอนิคส์ จำกัด ในโอกาสเข้ามาหารือแนวทางความร่วมมือกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ณ ศูนย์ EIDTs อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.