7/7/18-ประชุมวิชาการ ICEAST 2018

งานประชุมวิชาการ the 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018) .

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดงานประชุมวิชาการ the 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018) โดยมีคณจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยจากทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรม Swissôtel Resort Phuket Patong Beach, ภูเก็ต