7/5/18-ศูนย์EIDTsจัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องดิ่มและอาหารแก่ผู้ประกอบการ .

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 รศ. ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นประธานในการเปิดการอบรมสัมมนา Technology Sharing Day for Food & Beverage ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ EHEDG Thailand ร่วมกับ บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เเละได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค ประธาน พร้อมด้วยรศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ เเละประธานร่วมโครงการ EHEDG Thailand และMr.Kartikeyan Chellappan จากบริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยโครงการอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

Link: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่