6/9/18-อ.วิศวเป็นวิทยากรบรรยายให้กับจนท.เอ็นเดรสแอนด์เฮาเซอร์

วิทยากรในงานสัมมนา Secure your plants with safety instrument
.
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับเชิญจาก บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนา “Secure your plants with safety instrument and system” ณ โรงแรม Holiday Inn & Suites จังหวัดระยอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/…