6/8/18-หารือแนวทางการรับนักศึกษาไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น

หารือแนวทางการรับนักศึกษาไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น กับ บริษัท Hasegawa Machinery .

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี และคุณธาริณี ลำยอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ใ้การต้อนรับ Mr.Tomoki Hasegawa ประธานบริษัท Hasegawa Machinery limited ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณบดี เพื่อหารือในเรื่องการรับนักศึกษาไปฝึกงานที่บริษัทในปีหน้า