6/8/18-บริษัท เอฟมัก ในเรื่องการจัดอบรม

บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด หารือการจัดอบรม กับศูนย์ EIDTs . 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค และ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ประธาน โครงการ EHEDG Thailand ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายภายใต้ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก บริษัท FMAK (THAILAND) CO., LTD ในโอกาสปรึกษาหารือในเรื่องการจัดอบรมด้าน Hygienic Maintenance ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.