6/7/18-นศ.CIE คว้ารางวัลจากTURTLE BOT ระดับนานาชาติ

นศ.วิศวอินเตอร์หลักสูตร CIE ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ TURTLE BOT ระดับนานาชาติ .

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ

นายโสภณภากร สุทธิขาว และเด็กหญิงภัสสรา จันทร์โชติเสถียร

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. วิศวกรรมนานาชาติ

หลักสูตร Computer Innovation Engineering

ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันหุ่นยนต์ TURTLE BOT ระดับนานาชาติ

ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ในงาน

Thailand Digital Transformation Exhibition

การประชุมวิชาการ ITC-CSCC2018 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย