5/9/18-จัดทำงานวิจัยร่วมกับบริษัท ซีพีแรม จำกัด

ศูนย์ EIDTs วิศวลาดกระบัง หารือทำงานวิจัยร่วมกับบริษัท ซีพีแรม จำกัด
.
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระเเสง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร) ให้คำปรึกษาและหารือการทำงานวิจัยร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ซีพีแรม จำกัด ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

Link: https://www.facebook.com/media/set/…