5/1/18-หารือความร่วมมือด้านวิชาการกับ บมจ.ศุภาลัย

5/1/18-หารือความร่วมมือด้านวิชาการกับ บมจ.ศุภาลัย

อัลบั้ม

 วิศวลาดกระบัง หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ บมจ.ศุภาลัย

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดี คุณสุวิทย์ ก้อนนิล หัวหน้างานกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคุณอภิญญา ศรีสมบัติ ผู้จัดการแผนกสรรหาทรัพยากรมนุษย์และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางการรับนักศึกษาฝึกงานและทำงานกับทางบริษัท เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561