5/1/18-หารือความร่วมมือกับNational Taipei University of Technology

5/1/18-หารือความร่วมมือกับNational Taipei University of Technology

หารือความร่วมมือกับNational Taipei University of Technology . เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Chih-Hung Li, รองคณบดี National Taipei University of Technology, ใต้หวัน ในโอกาสเพื่อหารือการทำวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโครงการ Academic Melting Pot

OLYMPUS DIGITAL CAMERA