3/6/18-วิศวลาดกระบังส่งนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ (กลุ่ม3)

วิศวลาดกระบังส่งนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ (กลุ่ม3)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

วิศวลาดกระบังส่งนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ (กลุ่ม3)
.
เมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2561 ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล ผู้ช่วยคณบดีพร้อมด้วยคุณธาริณี ลำยอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เดินทางพร้อมด้วยนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ไปยัง Fukuoka Institute of Technology อีกทั้งนำพาคณะนักศึกษาเข้าพบรองผู้ว่าราชการ จังหวัดฟูกูโอกะ

และในวันที่ 5 มิถุนายน ได้เข้าพบ Vice Chancellor Otani , Executive Director Yamamoto และ Manager Ishida เพื่อหารือการขยายเวลาการฝีกงานภาคฤดูร้อนและขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเสมอมา