31/5/18-งานสัมมนา Low Speed EV Development

งานสัมมนา “KIAEC Automotive Electronics Seminar Series: Low Speed EV Development”

.
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดร.สมภพ ผลไม้ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวเปิดการสัมมนา “KIAEC Automotive Electronics Seminar Series: Low Speed EV Development” จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ Infineon

เพื่อไขทุกรายละเอียดของพื้นฐานทางเทคนิคที่สำคัญของการออกแบบยานยนต์พลังงานไฟฟ้าความเร็วต่ำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ทั้งแง่มุมทางการตลาดและตัวอย่างการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในประเทศย่านเอเซียแปซิฟิก ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

โดยมี รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดร.วีทิต วรรณเลิศลักษณ์ CTO,Teletronics และMr.Zhang Di Senior Engineer,Infineon เป็นวิทยากรให้ความรู้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่