29/5/18-ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ ได้รางวัลบทความวิจัยระดับดีมาก RMTC 2018

ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข อาจารย์วิศวอุตสาหการ ได้รับรางวัล บทความวิจัยระดับ ดีมาก จากRMTC 2018

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในโอกาสได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับ “ดีมาก”จากการมานำเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตฯ
(RMTC 2018) ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง

การประชุมวิชาการโครงการจัดประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต และจัดการ ประจำปี 2561
Rajamangala Manufacturing & Management Technology Conference 2018 (RMTC 2018)
Smart Manufacturing and Materials and Management: SMART M3