29/11/17-ได้รับรางวัลSilver Award จากจากการประกวดนวัตกรรมแห่งปี2017

Our student team from the Departments of Biomedical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, KMITL consisting of Mr. Aniwat Juhong, Mr. Supakorn Suwan, Dr. Wibool Piyawattanametha, and Dr. Chuchart Pintavirooj has won the Silver Award (the 2rd Prize) from the work on “Smart Wheelchair based on Eye Tracking,” from the 2017 International Contest of Innovation (iCAN’17). The contest was held from November 24-27, 2017 in Changping, Beijing, China. This year is the 10th year anniversary of iCAN which started as a MEMS Application Contest in 2007. The iCAN’17 has attracted more than 5,000 students from 20 countries to participate in this final competition in China. Finally, only 25 best teams have been selected to compete in iCAN’17. The KMITL engineering student team is the only team from the ASEAN that has entered the final round and won this prestigious award.

ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีนายอนุวัฒน์ จูฮอง นายศุภกร สุวรรณ ดร. วิบูลย์ ปิยวัฒนาเมธี และดร.ชูชาติ ปินวิรุณ ได้รับรางวัล Silver Award (รางวัลที่ 2) จาก งาน “Smart Wheelchair for the Eye Tracking” จากการประกวดนวัตกรรมแห่งปี พ.ศ. 2560 (iCAN’17) การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่เมืองฉางชิงกรุงปักกิ่งประเทศจีน ปีนี้เป็นวันครบรอบ 10 ปีของ iCAN ซึ่งเริ่มจากการเป็น MEMS Application Contest ในปี 2550

iCAN’17 ปีนี้ได้ดึงดูดนักศึกษากว่า 5,000 คนจาก 20 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายในประเทศจีน สุดท้ายมีเพียง 25 ทีมที่ดีที่สุดเท่านั้นที่ได้รับเลือกให้แข่งขันใน iCAN’17 ทีมงานวิศวกรรมของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นทีมเดียวจากอาเซียนที่เข้าสู่รอบสุดท้ายและได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้