24/4/18-อ.วิศวอุตสาหการได้รางวัล Best Paper Award จาก OR-Net’18

อาจารย์วิศวอุตสาหการได้รับรางวัล Best Paper Award จากงาน OR-Net 2018
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับรางวัล “Best Paper Award”

จากการนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 Operations Research Network of Thailand (OR-NET 2018) Operations Research for Thailand 4.0

จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2561 โรงแรม The Zign Resort พัทยา ชลบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่