23/1/18-การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICEAST 2018

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICEAST 2018

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICEAST 2018

The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล รีสอร์ต ภูเก็ต ป่าตอง บีช  จังหวัดภูเก็ต

ลงทะเบียน online ได้ที่ https://www.iceast.org/single-post/2017/09/25/Registration

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  https://www.iceast.org/