21/9/17-รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2560

21/9/17-รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2560
อัลบั้ม

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 . รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แสดงความยินดีกับ นายโอบนิธิ กรัณฑรัตน นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2560 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน รวม 110 คน จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์