21/11/17-นักศึกษาวิศวลาดกระบังได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโดรน

21/11/17-นักศึกษาวิศวลาดกระบังได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโดรน

สุดยอด!! นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน อากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for Firefighting) จากงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 2560

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงความยินดี กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม ในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ Drone for firefighting โดยได้รับ โล่ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท จากงาน National Engineering 2017 วิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

1. นายพลภัทร สิมะดำรงค์

2. นายรวิเชษฐ์ อันสีเมือง

3. นายกัลตภัทร ชัยจรีนนท์