24/5/18-ศูนย์ EIDTs วิศวลาดกระบังจัดสัมมนาEHEDG Advanced Course

ศูนย์ EIDTs วิศวลาดกระบัง ร่วมมือกับโครงการEHEDG Thailand จัดสัมมนาEHEDG Advanced Course on Hygienic Design เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบเครื่องจักรและระบบในโรงงานผลิตอาหารและยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
.
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา EHEDG Advanced Course on Hygienic Design โดยมีรศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค ประธานโครงการ EHEDG Thailand รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ประธาน(ร่วม) ดร.เจษฎา ชัยโฉม และคุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิ คณะกรรมการ EHEDG Thailand เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

โครงการสัมมนา EHEDG Basic Course on Hygienic Design จัดโดยศูนย์ EIDTs วิศวลาดกระบัง และ โครงการEHEDG Thailand

เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบเครื่องจักรและระบบในโรงงานผลิตอาหารและยากับบริษัทผู้ผลิตอาหาร, ผู้จำหน่ายเครื่องมือ-เครื่องจักรผลิตอาหาร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร

านการออกแบบเครื่องจักรและระบบในโรงงานผลิตอหารและยากับบริษัทผู้ผลิตอาหาร, ผู้จำหน่ายเครื่องมือ-เครื่องจักรผลิตอาหาร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร