19/5/18-บรรยายพิเศษ “เทคนิคการถอดแบบงานสถาปัตยกรรมและการตรวจสอบ”

บรรยายพิเศษ “เทคนิคการถอดแบบงานสถาปัตยกรรมและการตรวจสอบ” .

ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ อบรมในหลักสูตร Engineering Cost หัวข้อ “เทคนิคการถอดแบบงานสถาปัตยกรรมและการตรวจสอบ” ณ บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด