10/11/17-Workshop Design Thinking

10/11/17-Workshop Design Thinking

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดกิจกรรม Workshop ภายใต้หัวข้อ Design Thinking ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Tech Startup Club โดยมีนักศึกษาจากทั่วทุกคณะภายในสถาบันฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้