2/10/17-พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

2/10/17-พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า . เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของสถาบัน แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศว