ประกาศ รับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ รับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
โทร 02-329-8305 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กันยายน 25ุ60 เฉพาะวันเวลาราชการ เวลา 08.30-15.00 น.