20/11/17-หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ วชิราวุธวิทยาลัย

หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ วชิราวุธวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองคณบดี และ รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ ผศ. สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และดร.พิพัฒน์ พรพรรณนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วชิราวุธวิทยาลัย ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1786367148041051