20-21/2/18-ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “Food Freezing & Refrigeration 2018”

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา
“Food Freezing & Refrigeration 2018”
ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน / ดูงาน
1,500 บาท/ท่าน (บรรยาย ไทย/อังกฤษ)

ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา
ลงทะเบียน online ได้ที่ http://oia.kmitl.ac.th
หรือ https://goo.gl/forms/ilhCkPk7lBECO5Nq1
พร้อมหลักฐานการชำระเงินลงทะเบียน
เลขที่บัญชี 088-224648-2 ชื่อบัญชีภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สจล. ธนาคารไทยพาณิชย์

สอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานกิจการต่างประเทศ
นางสาวนงนุท รอดจินดา
โทรศัพท์: 02-329-80009 ต่อ 3841

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.fostat.org/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8…/