18/5/18-สัมมนา”KIAEC Automotive Electronics Seminar Series

งานสัมมนา “KIAEC Automotive Electronics Seminar Series: Low Speed EV Development” .

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ Infineon

จัดสัมมนา”KIAEC Automotive Electronics Seminar Series: Low Speed EV Development”

ไขทุกรายละเอียดของพื้นฐานทางเทคนิคที่สำคัญของการออกแบบยานยนต์พลังงานไฟฟ้าความเร็วต่ำ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ทั้งแง่มุมทางการตลาด

และตัวอย่างการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในประเทศย่านเอเซียแปซิฟิก

ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

วัน: 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561

เวลา: 8:30–16:00 น.

สถานที่: ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

* จำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น ** ปิดรับสมัคร: 28 พฤษภาคม 2561

*** สมัครด่วนที่ http://bit.ly/2wHoJmc

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณเมธินี 063-4796840 หรือ 02-329-8186 E-mail: eidts@kmitl.ac.th