14/5/18-หารือความร่วมมือทางวิชาการกับS&P

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก S&P หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ EIDTs พร้อมด้วย รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.เจษฎา ชัยโฉม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สจล. ให้การต้อนรับ คุณกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เเละเจ้าหน้าที่จากบริษัท เอสแอนด์พี จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย กับศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์

Link: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้