13/6/18-ผู้บริการ มหาวิยาลัย Burgundy เยี่ยมชมวิศวเครื่องกล

ผู้บริหารจาก มหาวิยาลัย Burgundy ประเทศฝรั่งเศส เยี่ยมชมและหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล .

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Virginie Baillet, International Relations Officer together และ Prof.Dr. Jean-Pierre LE Maitre, Chef de department, delegates จาก Dijon-Auxerre Mechanical and Production Engineering, Burgundy University, France ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการและเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.