พิธีเปิดโครงการ GEAR1 ประจำปี 2560 (2/8/17)

พิธีเปิดโครงการ GEAR1 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ GEAR1 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยชุมนุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการใช้ชีวิตในรั้ววิศวลาดกระบังให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 12 ชั้น

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1677777308900036