11/7/18-พิธีเปิดPre Engineering Camp ค่ายเตรียมความพร้อมนศ.ใหม่

พิธีเปิด Pre Engineering Camp ค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่วิศวลาดกระบัง .

เมื่อวันที่่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีรศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และรุ่นพี่ให้ความรู้