11/6/18-สอบสัมภาษณ์รับตรงรอบที่ 3

บรรยากาศสัอบสัมภาษณ์ แบบรับตรงร่วมกันรอบที่3 (3/1 และ 3/2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน แบบรับตรงร่วมกันรอบที่3 (3/1 และ 3/2) (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้มีนักเรียนจากทั่วประเทศมาสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์