10/7/18-สอบสัมภาษณ์นักเรียน TCAS รอบ 4

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์นักเรียน TCAS รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 .

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2561