แนะแนว International Programs ที่ รร.นานาชาติเอกมัย (28/8/17)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร Engineering International Programs ที่โรงเรียนนานาชาติเอกมัย (Ekamai International School) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1703983966279370