อบรม “EHEDG Advanced Course on Hygienic Engineering”

EHEDG Thailand จัดสัมมนาอบรม “EHEDG Advanced Course on Hygienic Engineering”
ไขทุกรายละเอียดการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบการผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งานและถูกหลักสุขลักษณะ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและยา
วันและเวลา: 18-20 กรกฎาคม 2561 8:30–18:30 น.
สถานที่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
* จำกัดเพียง 25 ท่าน
** ปิดรับสมัคร: 19 มิถุนายน 2561
*** สมาชิกลด 10%
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกได้ที่ https://www.ehedg.org/membership/ehedg-members/
**** สมัครด่วนที่ คุณเมธินี สงไทย
โทร. 083-0419097
E-mail: ehedgthailand@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ehedgthailand/