หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับ ZCCSoft, China (7/8/17)

หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับ ZCCSoft, China .

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีพร้อมด้วย ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ Ms. Yeli Hao หัวหน้าคณะที่ปรึกษาและคณะเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ZCCSoft จำกัด จาก สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องรับรองชั้น 3 อาคาร A

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1684960048181762