หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับ ม.ชื่อดังจากจีน (8/6/17)

วิศวลาดกระบัง หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับ Beijing University of Chemical Technology , CHINA

.

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ Prof. Guangqing Lui Dean,School of International Educationและคณะ จาก Beijing University of Chemical Technology , CHINA ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1624463000898134