หารือความร่วมมือด้านงานวิจัย กับ NICT และ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น (25/8/17)

หารือความร่วมมือด้านงานวิจัย กับ NICT และ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น .

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Tetsuya Kawanishi, Waseda University และ Dr.Atsushi Kanno, NICT ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1704076296270137