หารือการทำวิจัย และบรรยายพิเศษ กับ Tokai University (12/8/17)

หารือการทำวิจัย และบรรยายพิเศษ กับ Tokai University

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yoshio Yamamoto, Executive Director International Education Center, Tokai University ในโอกาสเข้าพบคณบดี เพื่อหารือเรื่องการทำวิจัยร่วมกับ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล และการจัดบรรยายพิเศษที่คณะวิศวฯ

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1700294636648303