สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ หารือความร่วมมือกับ Tokyo Tech

ศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 พร้อมด้วยคณบดีและทีมงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ทั้งหมด 43 ท่าน หารือความร่วมมือกับผู้บริหาร Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech), JAPAN เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาทางด้านวิศวกรรมของประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ประเทศญี่ปุ่น

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=15642492602528421