วิศวลาดกระบัง เยี่ยมชมและหารือวิชาการ กับ มช.ลาว (7-9/9/17)

7-9/9/17-วิศวลาดกระบัง เยี่ยมชมและหารือวิชาการ กับ มช.ลาว

ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. อาจารย์วิบูลย์ พร้อมพานิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เดินทางเยี่ยมชมและประชุมวิชาการร่วมกับคณาจารย์และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (มช.ลาว) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ตามคำเชิญของคณะวิศวฯ มช.ลาว อีกทั้งได้มีโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องทดลองวิศวกรรมใน Lab ต่างๆ โดยมี ผศ.ดร.Sengdeuane Wayakone รองอธิการบดี ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศแห่ง มช.ลาว และ ศ.ดร.บัวลิน ส้อยสุวัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ลาว ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ทางคณะยังได้มีโอกาสเดินทางไปยังโรงเรียนมัธยม 2 แห่งในนครหลวงเวียงจันทน์ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ (Lycėe de Vientiene) และโรงเรียนนานาชาติเกียรติศักดิ์ (Kiettisack International School : KIS) เพื่อทำการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้กับครูอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนทั้งสองแห่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 300 คน

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1716272208383879