วิศวลาดกระบัง ระดมความคิด…สู่การพัฒนา (13/7/17)

วิศวลาดกระบัง ระดมความคิด…สู่การพัฒนา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง“วิศวลาดกระบัง ระดมความคิด…สู่การพัฒนา” โดยมี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร รวมถึงคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1655906264420474