วิศวลาดกระบัง จับมือ บ.มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ พัฒนาด้านวิชาการ (4/5/17)

วิศวลาดกระบัง จับมือ บ.มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ พัฒนาด้านวิชาการ

.

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.สุรพันธุ์ เอื้อไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ ดร.วิชิต ลิ่วคงสถาพร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีและวิจัยพลังงาน กลุ่มธุรกิจพลังงาน และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด ในโอกาสหารือความร่วมมือางวิชาการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1583543998323368

IMG_5949