วิศวลาดกระบังเปิดรับสมัครภาคอินเตอร์ รอบสอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้มีการเปิดรับนักศึกษารับตรงในหลักสูตรนานาชาติ รอบสุดท้าย ทั้งหมด 5 หลักสูตรดังนี้
1. วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering)
2. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
3. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)
4. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
5. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (Industrial and Management Systems Engineering)
**Application Filing and Application Fee Payment Period
http://eneng.kmitl.ac.th/inter-admission/ Now – May 17, 2017
**Interview Candidate Notification
www.reg.kmitl.ac.th and http://eneng.kmitl.ac.th/
May 22, 2017
**Candidate Interview Date May 27, 2017
**Admissions Decision www.reg.kmitl.ac.th and http://eneng.kmitl.ac.th/
May 30, 2017
**Enrollment Confirmation and Tuition Fee Deposit
www.reg.kmitl.ac.th
May 31 – June 6, 2017

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1564145143596587

 

Poster-A2-02-01