วิศวลาดกระบังจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์” (13/7/17)

วิศวลาดกระบังจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์”
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังได้
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม E12 – 703 อาคาร 12 ชั้น
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

ประวัติวิทยากร
การศึกษา:
– ปริญญาโท Computer Science University of Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา
– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน:
– อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วิทยากรเชี่ยวชาญลหักสูตรด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การนำเสนออย่างทรงพลังการพัฒนาศักยภาพด้วยการโยนจักกลิ้ง เทคนิคการสอนความคิดสร้างสรรค์ แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย
– นายกสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำ และการเล่น – ประธานอนุกรรมการจัดงานแข่งขันความจำระดับประเทศ Thailand Open Memory Championships ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2557
– ประธานชมรมศึกษาวิชาชี่กง “กวงอิมจื้อไจ้กง”
– ที่ปรึกษาชมรมพาตัวใจกลับบ้านและสโมสรนักธุรกิจ “Dinky Club” มีผลงานแปลหนังสือ 9 เล่มและเขียนตำราวิชาการ 1 เล่ม
– นักเขียนบทความด้านไอทีในคอลัมน์ 1001 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์