วิชาการ-วิจัย พบประชาคม (8/7/17)

กิจกรรมวิชาการ วิจัย พบประชาคม .

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิด กิจกรรมวิชาการ วิจัย พบประชาคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงาน ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฟัง ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 12 ชั้น

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1684940558183711