วารสารข่าว วิศวลาดกระบัง (19/4/2017)

วารสารข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับ มีนาคม 2560

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1563318620345906

S__24748102 S__24748103 S__24748104 S__24748105 S__24748106 S__24748107 S__24748108 S__24748109