รับสมัคร ป.ตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3

 

  • โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด-รับตรงรอบ 3

รับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)