พิธีรับเกียรติวิศว 2560 (7/8/17)

พิธีรับเกียรติวิศว 2560

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานในพิธี “รับเกียรติวิศว” ประจำปี 2560 จัดโดยสโมสรนักศึกษา เพื่อมอบสมุดเพลงประจำคณะฯ และตุ้งติ้ง แด่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1684815431529557