ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก12ชั้น ต้อนรับนศ.ใหม่

นักศึกษาวิศวลาดกระบัง ปีการศึกษาใหม่นี้เตรียมพบกับ…
การเปลี่ยนแปลงของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

…โดยทางคณะวิศวฯ ได้มีการปรับปรุงห้องฯ และเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่ยกเซ็ต

เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา

โดยเริ่มเปิดให้บริการ
ในภาคการศึกษา 2561 แล้วพบกันเร็วๆ นี้นะคะ

*ห้องคอมพิวเตอร์ E12-101/E12-201/E12-202/E12-107