ประชาสัมพันธ์ : โครงการ CP ALL Young Challenger Internship 2017